Totoo o Hindi Totoong mga Testimonya?

Ang lahat ng tao ay may pagkakaiba. Maaaring ang iba ay nagsasabi ng totoo at mayroon din namang nagsasabi ng mga kasinungalingan. Magkakaiba tayo ng pagbibigay-kahulugan sa mga bagay na nakapaligid sa atin at lahat tayo ay maaaring magkaroon ng testimonya tungkol sa anomang bagay na nais nating bigyang pansin. Ngunit minsan ang paggamit natin ng mga salita para makapagsabi ng isang testimonya ay nagiging kasinungalingan para lamang mabigyang puri ang ating sarili, ipagtanggol ang ating mga sarili o iba pa. Kaya naman, masasabi natin na ang bawat testimonya na ating naririnig o sinasabi ay puwedeng maging isang kasinungalingan lamang.

Napakahalaga ng testimonya lalong-lalo na sa paglutas ng mga krimen. Isang maikling kuwento ang kinailangan kong basahin para sa aking klase sa Literature na kaugnay nito. Ito ay ang “In a Grove” ni Ryunosuke Akutagawa. Ang kuwentong ito ay tungkol sa isang lalaking samurai na hindi malaman ng mga mambabasa kung nagpakamatay o pinatay dahil sa iba’t ibang testimonya ng mga taong nakakita at may kinalaman dito. Iba’t iba ang naging testimonya ng mga tao, ang asawa ng lalaking namatay at ang isang criminal ay itinuturo ang kanilang mga sarili bilang pumatay sa lalaki. Mayroon ding isang parte sa kuwento na nasabi sa pamamagitan ng medium ng lalaking namatay na pinatay niya ang kaniyang sarili. Iba’t iba ang naging dahilan ng mga tauhan sa pagtuturo ng kanilang mga sarili bilang pumatay. Maaaring ang asawa ng lalaki ay gustong mailayo ang kaniyang sarili sa kahihiyan dahil hinalay siya ng kriminal at ang kriminal naman ay gusto  lamang makaagaw ng pansin dahil nakapatay siya ng isang samurai. Para naman sa lalaking namatay, sinabi niya na nagpakamatay siya dahil din sa kahihiyan. Kaya naman, ganoon na lamang ang lito na naibigay nito sa mga mambabasa dahil bawat isa sa kanila ay itunuturo ang kanilang mga sarili. Nakabatay lamang ang sagot kung sino ang pumatay sa pagkakaintindi at pinaniniwalaan ng mga mambabasa.

Sa totoong buhay naman, maraming nagiging epekto ang isang testimonya sa isang kaso. Maaaring maging isa itong matibay na ebidensiya upang mabilis na mabigyang sagot ang isang kaso. Ngunit, maaari rin itong hindi makatulong at makagulo lamang sa mabilis na paglutas ng kaso. Dahil dito, puwedeng magkaroon ng epekto ito sa ibang mga tao.  Sa aking susunod na mga halimbawa, hindi ko tuwirang sinasabi na kasinungalingan lamang ang mga testimonyang nagmula sa ibang mga tao at kawani.

Isang halimbawa lamang nito ang mga mag-aaral na napatay dahil sa fraternity. Pinili ko ito dahil bilang isang mag-aaral, alam ko na kailangan kong magkaroon ng kaalaman tungkol sa mga bagay na nararanasan ng mga tulad ko rin na mag-aaral. Ngayon ay mayroon na naman tayong mga balita tungkol sa mga ito dahil may namatay na naman dahil dito. Ito ay si Marvin Reglos ng San Beda Law School. Alam nating  natural lamang sa mga nagkasala na pagbali-baliktarin ang mga pangyayari upang hindi sila madamay kaya nagsisinungaling sila sa kanilang mga testimonya. Hindi ko sinasabing  nagsisinungaling lamang ang pinuno ng fraternity na ito nang nagpunta siya sa mga pulis at sinabing wala siyang kinalaman sa pagpatay. Ngunit kung iisiping mabuti, siya ang itinuturing na pinuno at alam naman nating lahat na hindi makagagawa ang mga miyembro nito kung wala ang tinatawag nating go signal mula sa nakatataas. Higit sa lahat, sinasabi rin  na ang kotse ng pinunong ito ang ginamit upang ihatid ang biktima sa ospital. Sa halimbawa kong ito, ipinapakita ko lamang ang walang kasiguraduhan kung totoo nga ang naging testimonya tungkol sa bagay na ito.

Isa pang kaso sa ating bansa ngayon ay tungkol sa isang bangko na ipinasara ng Bangko Sentral ng Pilipinas.  Ayon sa BSP, ipinasara nila ito dahil mas maliit ang halaga ng mga pagmamay-ari ng bangko kaysa sa halaga ng kabuuang depositong mayroon ang bangko. Ayon naman sa testimonya ng mga opisyal ng bangkong ito, may dapat na bayaran ang BSP sa kanilang bangko dahil sa ilegal na pagpapasara nito noon kaya ginawa ng BSP ito sa kanilang bangko. Ngunit ngayon, pinapabuksan muli ito ng Court of Appeals dahil mali ang naging testimonya ng BSP. Pinili ko ito dahil isa ang aming pamilya sa mga depositor sa bangko na ito at malaki ang naging apekto nito sa aming negosyo. Isa rin sa malapit na kaibigan ng aming pamilya ang may malaking deposit sa bankong ito na mula sa kaniyang namatay na ama at sa kasamaang palad, ang taong ito ay lumalaban sa sakit na kanser at ang pera sanang ito ang kaniyang gagamitin para sa kaniyang pagpapagamot.

Sa aking ginamit na mga halimbawa, ipinapakita ko lamang ang walang kasiguraduhan ng mga testimonya dahil na rin may mga batayan na maaaring isipin upang maging motibo sa paggawa ng mga testimonyang ito.

Sa huli, ang punto  ko lamang ay sana maging mas tiyak tayo sa pagbibigay ng testimonya lalong-lalo na kapag may mga buhay na nakasalalay sa mga ito. Hindi man siguro sinasadya na may maapektuhan sa mga testimonyang walang kasiguraduhang totoo. Dapat palagi nating isaalang-alang ang iba kahit na may sarili tayong motibo o dahilan upang magsabi ng isang totoo o hindi totoo na testimonya.

About these ads

Posted on March 7, 2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. 1 Comment.

  1. Binibigyan kita ng +1 na LG para rito.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: